Udgivet d.

SMAK søger praktikant til efteråret 2018

Har du lyst til få ansvar og være med til at forme processen i en lang række forskelligartede og spændende projekter?

Hos SMAK vil du arbejde med en lang række opgaver i krydsfeltet mellem arkitektur, kunst, brugerinddragelse og design. Med udgangspunkt i tegnestuens særlige fokusområder inden for undervisningsbyggeri vil du tage del i en lang række forskelligartede opgaver – lige fra pædagogiske moderniseringsopgaver til større konkurrenceprojekter.

Vi tilbyder
Som praktikant hos SMAK vil du få et stort ansvar og være med i projekternes mange opgaver og faser. Praktikopholdet er en del af din uddannelse og udvikling – du vil derfor få mulighed for at tilrettelægge dine arbejdsopgaver, så de understøtter dine interesser og dit faglige fokus.

Dine arbejdsopgaverne kunne blandt andet være
– Koncept- og designudvikling
– Udarbejdelse af diagrammer, illustrationer og øvrigt tegningsmateriale
– Involvering i vores brugerinddragelsesprocesser
– Implementering af projekter

Du er mere end velkommen til at kigge forbi vores kontor på havnen i Aarhus for at høre mere om praktikkens forløb og indhold.
Martin Roald er også altid klar til at svare på spørgsmål på: mr@smakarchitects.com eller på 51 37 31 91

Vi går en spændende tid i møde med mange nye projekter, og vi håber, at du har lyst til at være en del af vores team.

Vi glæder os til at høre fra dig
Send dit CV og din portfolio til smak@smakarchitects.com med emnefeltet: ”Praktikant, efteråret 2018”.

Ansøgningsfristen er 1. august 2018, men da ansøgninger behandles løbende, anbefaler vi, at du sender din ansøgning hurtigst muligt.

Kort om SMAK
SMAK er en mindre århusiansk arkitektvirksomhed med et team på ni medarbejdere. Vores speciale er udviklings- og læringsmiljøer i alle skalaer. Vi beskæftiger os primært med de indledende arkitektfaglige faser og har en vidensbaseret tilgang til løsning af alle opgaver – foruden de altid tilstedeværende høje æstetiske krav.

Udgivet d.

Rammeaftale for skolebyggeri i Herlev Kommune

I samarbejde med LINK arkitektur og OBH-gruppen vandt vi i 2017 en fireårig rammeaftale for skolebyggeri i Herlev Kommune. Rammeaftalen omfatter modernisering af kommunens skoler, så lokalerne bliver fremtidssikret ift. kommunens visioner for undervisning og pædagogik.

I takt med, at det omgivende samfund, eleverne og kravene til eleverne udvikler sig, er skolernes fysiske miljø også nødt til at følge med. I samarbejde med LINK arkitektur skal vi på analyse- og udførselsniveau modernisere skolernes fysiske rammer. Heri bliver vores opgave at lave en kapacitetstilpasning ift. elevtalsprognoserne, samt en pædagogisk modernisering af skolerne.

Den pædagogiske modernisering indebærer en overordnet organisering og optimering af skolernes læringsmiljøer – herunder klasse- og faglokaler – hvor vi undersøger, om arealerne kan benyttes bedre og mere fornuftigt ift. at understøtte de faglige mål og indholdet i undervisningen.
Læringspræferencerne er forskellige fra elev til elev, og det er derfor vigtigt at skabe varierede læringsmiljøer.

Herlev Byskole Afdeling Elverhøj og Lindehøjskolen er de første to projekter, som igangsættes.

Om samarbejdet:
Fremtidssikrede, varierende og gode læringsrum opstår i krydsfeltet mellem vores 10 års ekspertise inden for læringsarkitektur og LINK arkitekturs store kapacitet og projektstyringskompetencer.

Hvor SMAK står for de indledende processer – herunder kapacitetsanalyse og den pædagogiske modernisering – står LINK arkitektur for selve projekteringen og udførelsen.
OBH-gruppen er rådgivende ingeniører på rammeaftalen.

Udgivet d.

SMAK skal udvikle Skolekapacitetsplan for Skanderborg Kommune

Vi har vundet tilbudskonkurrencen om at udvikle Skolekapacitetsplanen i Skanderborg Kommune – og vi er allerede i fuld gang med analyserne.

Fremtidens undervisning kræver differentierede læringsmiljøer, og mange af kommunes skolemiljøer har ikke udviklet sig de sidste mange år. Skanderborgs byråd ønsker derfor i løbet af 2018 at få kortlagt, hvordan kommunens skoler bygningsmæssigt kan tilpasses til nye undervisningsformer for eleverne.

Vi er nu i fuld gang med at analysere Skanderborgs 18 skoler og 4 specialskoler for efterfølgende at kortlægge skolernes behov for modernisering.

På baggrund af Skanderborg Kommunes visioner for skolerne og vores analyser udformes en Helheds- og udviklingsplan for skolerne – og et dertilhørende økonomisk overslag på moderniseringen, så byrådet får de bedst mulige betingelser for at investere.
Med udgangspunkt i vores store viden om læringsrum og faglokaler kommer planen med forslag til en fremtidig placering og optimering af lokalerne, der sikrer mulighed for fleksibilitet og sammenhæng på tværs af faglokalerne og skolernes øvrige funktioner. Planen indeholder desuden organiseringsforslag, der understøtter kravene om kapacitet, personalefaciliteter og handicaptilgængelighed.

Helhedsplanen præsenteres i ultimo juni og vi glæder os til at fortælle jer om resultaterne.

I analysen fokuseres der blandt andet på:

  • Kapaciteten – Kan skolens lokaler matche elevtalsprognoserne? Og er lokalerne fremtidssikret ift. Kommunens visioner for undervisning og pædagogik?
  • Kvaliteten af læringsmiljøet – Har skolerne mulighed for at udfolde og differentiere undervisningen i varierede læringsmiljøer som gruppe- og fællesrum?
  • Faglokalernes standard og funktionalitet – Understøtter lokalerne de faglige mål, samt skolens didaktiske og pædagogiske tilgange? Og kan lokalerne let omstilles til andre funktioner og udnyttes på tværs af skole- og fritid?
  • Handicaptilgængelighed – Er der behov for tiltag, der ikke kun sikrer de gældende lovkrav, men også skaber lige deltagelsesmuligheder for handicappede børn og voksne?
Udgivet d.

SMAK søger konkurrenceleder med passion for formgivning

Har du lyst til at være med til at udvikle en yngre tegnestue og bidrage til et arbejdsmiljø hvor nysgerrighed, viden og respekt er i højsæde? Så er det lige dig vi søger.

SMAK architects er i rivende udvikling og har derfor brug for en formstærk og erfaren konkurrencearkitekt, der har lyst til at opbygge og udvikle en stærk konkurrenceafdeling.

Vi søger en, der kan bidrage med viden og professionalisme – såvel fagligt som socialt – og som vil være med til at udvikle effektive og kvalitetsorienterede workflows i vores organisation.
Foruden udvikling af konkurrencer, vil jobbet også bestå i at være projektleder, hvor du sammen med resten af vores team arbejder med rådgivning og udvikling af innovative projekter inden for vores speciale.

Vi oplever en stor efterspørgsel på vores viden og kompetencer i forbindelse med konkurrenceopgaver – oftest i samarbejde med andre tegnestuer. Du skal derfor være god til at samarbejde, kommunikere og mestre alle faser i udfærdigelsen af et konkurrenceforslag.

Vi fokuserer på en høj faglig rådgivning og har et tæt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere. Sammen med resten af SMAKs centrale medarbejdere har du ansvaret for at tegne SMAKs profil udadtil.

Du skal som konkurrenceleder
– Udvikle og lede vores konkurrenceafdeling, som primært beskæftiger sig med skole- og institutionsbyggeri
– Indgå i en ledelsesrolle som driver, udvikler og leder for projekternes arkitektoniske kvalitet i enhver faglig retning
– Være med til at udvikle strategier og workflows for endnu bedre resultater
– Have lyst til at bidrage til et socialt og sjovt arbejdsfællesskab

Du har som arkitekt flere års erfaring med en og helst flere af følgende kompetencer
– Konkurrenceledelse og projektudvikling
– Konceptudvikling
– Analytiske tilgange
– Stærk visuel og grafisk kommunikation
– Stor erfaring med arkitektfagets digitale redskaber
– Stærke mundtlige og skriftlige kommunikationsevner

Du er
– En stærk formgiver
– Imødekommende
– En god sparringspartner
– Ambitiøs
– Beslutningsdygtig og drivende
– Produktionsorienteret og målrettet

Vi tilbyder
Du bliver en del af et uformelt fleksibelt arbejdsmiljø i nogle fantastiske rammer på havnen i Aarhus. Du har i høj grad selv med til at forme din hverdag og dine arbejdsgange – vores motto er, at det skal være rart at komme på arbejde.

Hvem er vi?
SMAK architects er en mindre århusiansk arkitektvirksomhed med et team på ni medarbejdere. Vores speciale er udviklings- og læringsmiljøer i alle skalaer. Vi beskæftiger os primært med de indledende arkitektfaglige faser og har en vidensbaseret tilgang til løsning af alle opgaver – foruden de altid tilstedeværende høje æstetiske krav.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er senest fredag den 1. juni 2018, men da ansøgninger behandles løbende, anbefaler vi, at du sender din ansøgning hurtigst muligt.
Ansøgning samt eventuel portfolio sendes til Martin Roald på mr@smakarchitects.com

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Tiltrædelse
Snarest muligt.

Spørgsmål
Er du interesseret i at høre om mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til Martin på 51373191.

Udgivet d.

SMAK står bag omfattende pædagogisk modernisering af 2 aalborgensiske folkeskoler

SMAK skal tegne de nye rammer for elever og personale på Vodskov og Gl. Lindholm Skole i Aalborg, som skal moderniseres for et samlet beløb på 64 mio. kroner.

I samarbejde med skolen og Aalborg Kommune har vi skræddersyet en brugerproces, som grundlaget for programmeringen af de gennemgående moderniseringer. Brugerproces og byggeprogram forventes afsluttet ultimo juni 2018, hvorefter SMAK vil udarbejde et dispositionsforslag. Processen fra programmering til dispositionsforslag foregår i tæt dialog med brugerne for at sikre mindst mulig videnskab, og størst mulig sammenhæng mellem den pædagogiske praksis og de fysiske rammer.

Projektet udarbejdes i samarbejde med Rambøll.

Udgivet d.

SMAK skal tegne 3 nye daginstitutioner i Aarhus

Det er med stor glæde at vi kan offentliggøre vinderforslagene til 3 nye daginstitutioner i Aarhus. Institutionerne giver på hver deres måde et bud på hvorledes kontekst og pædagogisk program kan forenes i 3 nye bygninger med tilhørende udenoms arealer

Institutionerne skal opføres på 3 matrikler i Aarhus kommune, og skal sikre et markant pasningsbehov i hhv. Tranbjerg, Skødstrup og på Bryggervej i Risskov. Alle forslag har haft stor fokus på forholdet mellem ude og inde, robusthed, samt den daglige praksis i den enkelte institution.

Årene i en daginstitution er med til at forme nogle grundlæggende færdigheder hos børnene og danner derfor en afgørende platform for børnenes videre udvikling.

Med forslagene har vi søgt mod at udvikle løsninger, der modsvarer en lang række forskellige behov fra en række forskellige brugere.

Med afsæt i programmets visioner og forudsætninger har et af de primære parametre for løsningerne været at skabe tryghed og trivsel for det enkelte barn i nogle stærke fællesskaber. Dette er bl.a. løst ved at skabe nogle klart definerede mindre enheder i god sammen­hæng med det store fællesskab.

Vi ser frem til at løfte opgaven i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, ikke at forglemme vores team med Hustømrerne, Proces arkitekter, Midtconsult og Learning Spaces.

Det samlede byggeri for alle daginstitutioner har et samlet bruttoareal på ca. 3.300 m²

Konkurrencen er gennemført som en samlet totalentreprise, med Hustømrerne A/S som totalentreprenør.

Daginstitution i Tranbjerg

Den nye daginstitution i Tranbjerg, bryder med rækkehusenes langstrakte fodaftryk, og skaber en solitær bygning, med sit eget udtryk. Bygningen placeres mod nord på byggegrunden, for at sikre lyse og åbne uderarealer i direkte tilknytning til alle grupperum.

Byggeriet markerer sig med et helt særegent udtryk, af forsætninger og fortandinger i facaden, og den kompakte bygning fremstår både legende og eksklusiv.

Langs alle facader er udhæng og bygningsforskydninger med til at understøtte relationen mellem ude og inde og særligt koblingen fra legeplads, gennem fællesrum og musiklokale, videre ud i atriumgården, skaber en helt særlig forbindelse mellem bygning og landskab.

Daginstitution i Skødstrup – udeliv, sundhed og trivsel

Med den nye daginstitution i Skødstrup får lokalområdet et byggeri med et selvstændig udtryk i pagt med områdets topografi og infrastruktur.

Byggeriet danner ryg til boligområdet mod nord og efterlader en fantastisk kuperet og solrig legeplads mod syd, øst og vest. Langs alle facader er udhæng og bygningsforskydninger med til at understøtte relationen mellem ude og inde og byggeriet skal som sådan snarere opfattes som et nyt landskabeligt træk i området end som en bygning.

Ny daginstitution på Bryggervej – leg og læring i 3 etager

Med den nye daginstitution på Bryggervej får lokalområdet et byggeri med et selvstændig udtryk i sammenhæng med det øvrige byggeri og lokalplanen.

Byggeriet placerer sig i forlængelse af de øvrige kam-strukturer i området, men er i ligeså høj grad at betragte som et landskabeligt træk med sin markante taghave på 2. sal.

Særligt er den markante facade mod vest, hvor den primære vertikale cirkulation foregår, med til at understrege byggeriets særlige karakter og værdi for området.