Tilknyttet SMAK som ekspert inden for psykiatri

Elsebeth Vesterheden

Elsebeth Vesterheden har siden 2005 været oversygeplejerske, først på Gynækologisk/obstetrisk og Kirurgisk afdeling på Hospitalsenheden Horsens og siden 2010 på Børne og ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Midt.

Elsebeth Vesterheden har i sine ansættelser, i stort omfang deltaget i at omflytte, udflytte, opbygge og organisere nye afdelinger. Som oversygeplejerske i Horsens har hun således deltaget i ombygning af Barselshotel og projektering af ny Kvindeafdeling.
I sin nuværende stilling i BUC har Elsebeth Vesterheden deltaget i såvel udarbejdelse af Konceptprogram og Brugerprocesser i forbindelse med Psykiatriens udflytning til såvel Det nye universitetshospital Skejby som til Det nye hospital i Gødstrup.

Elsebeth Vesterheden har i den forbindelse, med disse opgaver, erhvervet en omfattende viden om, hvordan faglige hensyn på bedst mulig måde kan balanceres med hensynet til patienter og familier, når der gennemføres nybygninger, omflytninger, udflytninger m.v.