Tilknyttet SMAK som ekspert inden for sundhedsbyggeri

Marie Rosbjerg

Marie Rosbjerg har siden 2005 været oversygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, først på Medicinsk-Hepato-gastoenteralogisk Afdeling V og siden 2013 på Børneafdelingen.
I sin tid som oversygeplejerske har Marie Rosbjerg været / er formand for diverse råd i Aarhus Universitetshospital herunder fx. Ernæringsrådet og det sygeplejefaglige centeråd.

Udover at være oversygeplejerske og formand for forskellige råd er Marie Rosbjerg bestyrelsesmedlem i Trygfondens familiehus og har i den forbindelse blandt andet engageret sig i udvidelsen af familiehuset.

I sine ansættelser især på Aarhus Universitetshospital har Marie Rosbjerg i stort omfang deltaget i at omflytte, udflytte, opbygge og organisere nye afdelinger. Marie Rosbjerg har som sådan omfattende viden om hvordan faglige hensyn på bedst mulig måde kan balanceres med hensynet til patienter og familier, når der gennemføres nybygninger, omflytninger, udflytninger m.v.

Marie Rosbjerg har ligeledes omfattende erfaring i hvilke projektprocesser og hvilken projektorganisering, som kan sikre, at der opnås størst mulig værdi for patienter, familier og medarbejdere ved en omflytning, udflytning eller nybygning.