Vestfyns Gymnasium

Forslaget, til udvidelsen af Vestfyns Gymnasium, er udarbejdet med fokus på at etablere et varieret rumligt forløb, som tilgodeser individualitet, fællesskab, fagligt fokus og nærhed.

Fakta

Beliggenhed

Glamsbjerg

År

2015

Areal

5.600 m2

Samarbejdspartnere

Hansson & Knudsen, Friis & Moltke, COWI

Rum til fællesskab og individuelle forskelle

Sociale fællesskaber skabes med udgangspunkt i at anerkende individuelle forskelle. Derfor er arkitekturen i projekt meget rumligt differentieret, så der etableres rum til forskellige sociale konstellationer – lige fra de individuelle rum til rum for det store fællesskab.

På et gymnasium hvor fagligheden vægtes højt, er det af stor betydning at arkitekturen også afspejler dette fokus. I projektet er der derfor arbejdet med at etablere læringsmiljøer, som er kodet specifikt til de aktiviteter og fag som de skal danne ramme omkring.

Oplevelsen af nærhed er at finde på flere niveauer i projektet. Lige fra det overordnede organisationsprincip til materialevalget og rummenes indbyrdes forhold.

Nærhed og fællesskaber

Bygnings overordnede geometri og organisation skaber en høj grad af nærhed, både mellem de forskellige fagfamilier, men også mellem lærer og elev – og ikke mindst mellem undervisningslokaler og studietorve. Der er arbejdet med nærhedsprincipper med udgangspunkt i at skabe optimale lærings- og undervisningssituationer for både elever og personale. Nogen har brug for intime, individuelle arbejdspladser, og andre for områder med plads til flere – eller et sted hvor man kan være fysisk aktiv imens man arbejder.

Fællesarealerne i bygningen er organiseret, så de gør plads til sociale fællesskaber, der anerkender individualitet. Der er altså plads til fællesskaber i forskellige sammenhænge og skalaer, men altid med mulighed for at man trække sig tilbage og fordybe sig. Den rumlige mangfoldighed der præger fællesarealerne er med til at sikre trivsel for både personale og elever.

De differentierede rumforløb skaber læringsmiljøer med udgangspunkt i elevernes forskellige læringspræferencer.

Studietorve og multisal

De fire nye studietorve knytter sig til hver sit fagområde: et studietorv for de kreative fag, et for de naturvidenskabelige og to for sprogfagene. Ved at opdele studietorvene skabes mindre og mere intime fællesarealer, hvor der både er plads til fordybelse og gruppearbejde.

Multisalens placering i tilknytning til det kreative torv med trappelandskabet og de mange studienicher, giver en lang række af anvendelsesmuligheder.

Studietorv, Vestfyns Gymnasium
Hovedindgang, Vestfyns Gymnasium
Hovedindgang, aften
Aftenfacade