Udgivet d.

Indkøb til idékonkurrence i Bodø

bodoe-07_opstaltSMAK har fået tildelt et indkøb i en åben idékonkurrence om et nyt rådhus i Bodø, Norge.

Projektet tager udgangspunkt i det eksisterende byggeris karakteristika og forbinder de to eksisterende bygningsvolumener med en ny atriumbygning.

Det nye bygningsvolumen optager de øvrige bygningers retninger og placerer sig med passende afstand til disse for at sikre optimale lysforhold til alle kontorer i facaden. Mod gaden facetteres bygningens hjørner så der opstår pladsdannelser i sammenhæng med ankomsten til bygningen.
Med skrånende tagflader skabes der en god synergi mellem de øvrige bygninger i det samlede anlæg. På afstand opfattes de 3 bygningsvolumener i en sammenhæng med de skrånende tagflader, som alle underlægger sig rådhustårnet. Med kantinen under taget på 7. etage fremstår bygningen som en 6. etagers bygning, set fra gadeniveau. På denne måde skaleres den nye bygning til stedet og der skabes et nyt samlet rådhuskvartal.

Som et supplement til den eksisterende hovedindgang etableres der en ny indgang mod Dronningens gate. Denne nye indgang giver direkte adgang til et offentligt, åbent og publikumsvenligt atriumrum, som samler alle rådhusets funktioner og afdelinger. Fra denne nye hovedindgang skabes der en diagonal forbindelse via en stor siddetrappe til den eksisterende hovedindgang mod rådhusparken i 1. sals niveau. Atriumrummet fungerer også som Bodøs nye indendørs torv hvor byen kan samles til diverse kulturelle arrangementer. I denne sammenhæng kan den store siddetrappe fungere som tribune – eksempelvis i forbindelse med foredrag eller koncerter.

Atriumrummet skaber ind- og udkig til de enkelte afdelinger i rådhuset og leder den besøgende igennem bygningen via en vertikal forbindelse. Denne forbindelse ender i kantinen, hvorfra man har udsigt ud over byen og den omkringliggende smukke natur. Mødelokaler og stillerum i form af lydregulerende stofbeklædte kugler, skyder sig ud i atriumrummet og skaber overgang mellem kontor- og publikumsdelen.