Udgivet d.

NERD og LINK arkitektur danner et nyt skandinavisk partnerskab om læringsarkitektur

God læringsarkitektur skabes med udgangspunkt i at anerkende elevernes individuelle og forskellige læringspræferencer og udviklingstrin. Det strategiske samarbejde mellem LINK arkitektur og NERD er sat i verden for at sikre læringsmiljøer, der tager højde for netop det. Sammen udvikler vi projekter i stedet for blot at oversætte programmer. Vi vil gøre en forskel for flere.

Skolernes fysiske miljø har stort set ikke udviklet sig de sidste to-tre hundrede år, men det har eleverne, kravene til eleverne og det omgivende samfund. I dag er der en erkendelse af, at eleverne har forskellige læringsstile og -præferencer – men alligevel er 90 pct. af samtlige undervisningslokaler indrettet til traditionel katederundervisning.

Vores filosofi er at skabe et bæredygtigt forhold mellem arkitektur, pædagogik og eleverne – og at bevæge skolerne væk fra det seneste årtis fokus på fleksible læringsmiljøer.

Et rum, der vil det hele, kan som regel ikke ret meget. Vi tror i stedet på differentierede læringsmiljøer. Det er rum, der tjener et bestemt formål. Vi er alle helt fortrolige med, at vores boligs rum har forskellige funktioner, fx køkken, bad og bryggers. Vi advokerer for, at det skal være på samme måde med vores skoler. Det samme rum er ikke egnet til både bevægelse, individuel fordybelse og forelæsning.

Det nye partnerskab med LINK arkitektur gør, at vi kan nå endnu længere ud og hjælpe flere skoler med at opkvalificere deres fysiske rammer til fremtidens læring – og vigtigst af alt eleverne.

Ved at forene vores tegnestuers kompetencer – LINK arkitekturs store kapacitet og projektstyringskompetencer på den ene side og vores 10 års ekspertise inden for læringsarkitektur på den anden – kan vi skabe differentierede læringsrum i en sikker proces i alle skalaer.
Vi arbejder for at udvikle et arkitektonisk koncept i stedet for blot at oversætte eksisterende programmer. Da vi hos NERD har oparbejdet en stor ekspertise inden for læringsarkitektur, kan vi også forbinde forskellige faggrupper, så vi undgår tab af forståelse eller viden undervejs i processen.

Det nye samarbejde har allerede resulteret i flere opgaver

NERD og LINK arkitektur er blandt andet sammen om en rammeaftale med Herlev Kommune, og skal desuden projektere en udvidelse af Lisbjergskolen nord for Aarhus.

Med det nye partnerskab kan vi tilbyde løsninger inden for alle facetter af læringsarkitektur fra kapacitetsundersøgelser og programmering til helhedsplaner og design af interiør.

Et rum, der vil det hele, kan som regel ikke ret meget – og det påvirker både elevernes motivation og indlæring. Rummets utydelige grænser mellem fagene gør det nemlig svært for eleverne at vurdere, hvad der er forventeligt af dem ift. det faglige arbejde.

Vi tror på differentierede læringsmiljøer – rum, der tjener et bestemt formål, og hvor det samme rum ikke bruges til både bevægelse, individuel fordybelse og forelæsning.

Visualiseringen til højre er fra NERD og LINK arkitekturs igangværende projekt på Lisbjergskolen. Lokalet skal bruges som projektflade.

Om LINK arkitektur

LINK arkitektur tilfører med 15 afdelinger i Norge, Sverige og Danmark samt knap 500 medarbejdere stor kapacitet og solid erfaring med storskala-projekter. Tegnestuens skitseringsteam har tillige betydelig erfaring med store arkitektkonkurrencer inden for bl.a. sundhed, bolig og erhverv.