Udgivet d.

NERD skal tegne 3 nye daginstitutioner i Aarhus

Det er med stor glæde at vi kan offentliggøre vinderforslagene til 3 nye daginstitutioner i Aarhus. Institutionerne giver på hver deres måde et bud på hvorledes kontekst og pædagogisk program kan forenes i 3 nye bygninger med tilhørende udenoms arealer

Institutionerne skal opføres på 3 matrikler i Aarhus kommune, og skal sikre et markant pasningsbehov i hhv. Tranbjerg, Skødstrup og på Bryggervej i Risskov. Alle forslag har haft stor fokus på forholdet mellem ude og inde, robusthed, samt den daglige praksis i den enkelte institution.

Årene i en daginstitution er med til at forme nogle grundlæggende færdigheder hos børnene og danner derfor en afgørende platform for børnenes videre udvikling.

Med forslagene har vi søgt mod at udvikle løsninger, der modsvarer en lang række forskellige behov fra en række forskellige brugere.

Med afsæt i programmets visioner og forudsætninger har et af de primære parametre for løsningerne været at skabe tryghed og trivsel for det enkelte barn i nogle stærke fællesskaber. Dette er bl.a. løst ved at skabe nogle klart definerede mindre enheder i god sammen­hæng med det store fællesskab.

Vi ser frem til at løfte opgaven i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, ikke at forglemme vores team med Hustømrerne, Proces arkitekter, Midtconsult og Learning Spaces.

Det samlede byggeri for alle daginstitutioner har et samlet bruttoareal på ca. 3.300 m²

Konkurrencen er gennemført som en samlet totalentreprise, med Hustømrerne A/S som totalentreprenør.

Daginstitution i Tranbjerg

Den nye daginstitution i Tranbjerg, bryder med rækkehusenes langstrakte fodaftryk, og skaber en solitær bygning, med sit eget udtryk. Bygningen placeres mod nord på byggegrunden, for at sikre lyse og åbne uderarealer i direkte tilknytning til alle grupperum.

Byggeriet markerer sig med et helt særegent udtryk, af forsætninger og fortandinger i facaden, og den kompakte bygning fremstår både legende og eksklusiv.

Langs alle facader er udhæng og bygningsforskydninger med til at understøtte relationen mellem ude og inde og særligt koblingen fra legeplads, gennem fællesrum og musiklokale, videre ud i atriumgården, skaber en helt særlig forbindelse mellem bygning og landskab.

Daginstitution i Skødstrup – udeliv, sundhed og trivsel

Med den nye daginstitution i Skødstrup får lokalområdet et byggeri med et selvstændig udtryk i pagt med områdets topografi og infrastruktur.

Byggeriet danner ryg til boligområdet mod nord og efterlader en fantastisk kuperet og solrig legeplads mod syd, øst og vest. Langs alle facader er udhæng og bygningsforskydninger med til at understøtte relationen mellem ude og inde og byggeriet skal som sådan snarere opfattes som et nyt landskabeligt træk i området end som en bygning.

Ny daginstitution på Bryggervej – leg og læring i 3 etager

Med den nye daginstitution på Bryggervej får lokalområdet et byggeri med et selvstændig udtryk i sammenhæng med det øvrige byggeri og lokalplanen.

Byggeriet placerer sig i forlængelse af de øvrige kam-strukturer i området, men er i ligeså høj grad at betragte som et landskabeligt træk med sin markante taghave på 2. sal.

Særligt er den markante facade mod vest, hvor den primære vertikale cirkulation foregår, med til at understrege byggeriets særlige karakter og værdi for området.