Udgivet d.

NERD udvikler designstrategi for faglokalerne i Horsens Kommune

I samarbejde med Horsens Kommune er NERD i fuld gang med at udvikle en designstrategi for faglokalerne på kommunens skoler, så de fysiske rammer i højere grad understøtter de faglige mål for fagene og giver eleverne de bedste vilkår for læring.

Designstrategien omfatter i alt fire typer af faglokaler – Billedkunst, Madkundskab, Håndværk & Design og de naturvidenskabelige fag. Horsens Kommune ønsker med designstrategien at gentænke faglokalerne, så de på et rumligt niveau understøtter flere aktivitetsbaserede/anvendelsesorienterede forløb.

Hovedgård Skole er den første i rækken og fungerer som projektets pilotskole; Hovedgård Skole sætter så at sige retningen for resten af kommunens faglokaler.
På baggrund af forskellige workshopforløb med lærerne på Hovedgård Skole udarbejdes en samlet designmanual, som kommunens andre skoler kan bruge til at opkvalificere deres faglokaler – selvfølgelig med mulighed for tilpasninger, da der er forskel fra skole til skole ift. arbejdsgange, elever og behov.

For at sikre at de faglige mål for fagene opnås, er der i designmanualen diagrammer over den rumlig organisering med anvisninger til, hvordan faget skal bedrives – og hvordan de fysiske rammer understøtter de forskellige aktiviteter.
Der vil desuden være anbefalinger til, hvordan fagene yderligere kan udfoldes; f.eks. vil faget Madkundskab kunne tænkes sammen med et produktionskøkken, hvor eleverne ikke kun laver mad til dem selv – men alle skolens elever. Der vil her være tilknyttet både en madkundskabslærer og en kok fra kantinen. Denne anvendelsesorienteret tilgang giver eleverne et formål for faget, som de kan forstå. De er f.eks. nødt til at holde øje med suppen, så den ikke brænder på – ellers får deres kammerater og de andre elever ingen frokost.

Vidensdeling fremtidssikrer faglokalerne
Vi vil i forbindelse med udviklingen af designmanualen samarbejde med flere interessegrupper som VIA og Kata Fonden, der kan bidrage med ekstra viden og erfaringer, så vi sikrer, at faglokaler ikke kun understøtter elevernes individuelle læringspræferencer, men også fremtidens undervisning.

Foruden udviklingen af designmanualer for de fire faglokaler, udarbejder NERD et opbygningsprojekt for pilotprojektet på Hovedgård skole.

Indretningsprincip for et naturfagslokale
Diagrammatisk forslag til hvordan de naturfaglige lokaler generelt kan organiseres. Klik for større billede.

Tværfaglighed på tværs af lokalerne

Hvor man før havde en klar opdeling mellem fagene Natur & Teknologi, Biologi, Fysik og Kemi, har man nu en fælles og tværfaglig eksamen som afslutning – en tværfaglighed, som faglokalerne skal understøtte. Skolernes naturfaglige lokaler bliver derfor gentænkt i tre nye typer af lokaler, der tillader, at man kan arbejde på tværs af dem – og fagene – i forbindelse med projekter:

1. Naturværksted – der understøtter Natur & Teknologi – giver plads til bl.a. at undersøge jordbundsprøver. En vådzone muliggør ’beskidt arbejde’, der efterfølgende kan spules væk.

2. Grovlaboratorium – der understøtter den klassiske biologi undervisning – er tiltænkt til forsøg med planter og dyr, samt forsøg med vand, varme og mindre kemiske forsøg. Lokalet udstyres ligeledes med en vådzone.

3. Finlaboratorium – der særligt understøtter undervisning i Fysik/Kemi – hvor eleverne kan lave kemiske forsøg og forsøg med f.eks. el, kulde og varme.

Der vil desuden blive plads til depoter, mikroskopi rum og sterile rum til diverse forsøg.