Udgivet d.

Statsministeren besøger Søndervangskolen som skoleeksempel

Statsminister, Lars Løkke Rasmussen, besøger Søndervangskolen for at høre om arbejdet med at løfte elevernes faglige niveau.

SMAK har, gennem en årrække, været arkitekterne bag Søndervangskolen fysiske transformation, som bl.a. har været med til at løfte børnenes afgangskarakterer markant.

Se interview med statsministeren på TV2 Østjyllands hjemmeside

Se projektet omhandlende moderniseringen af Søndervangskolen

Udgivet d.

Udvidelse og modernisering af Forberedelsesskolen i Randers

Forberedelsesskolen er vokset ud af sine fysiske rammer og har derfor, igennem flere år, været på udkig efter en grund eller ejendom så de kan forbedre skolens læringsrum.

Det er nu lykkedes at finde en ejendom, som skal erstattes med en ny skolebygning. SMAK har bistået Forberedelsesskolen med at afklare programmeringen af både den nye og de eksisterende skolebygninger. Gennem et grundigt brugerinddragelsesforløb med skolens personale, har vi fundet et koncept, som understøtter skolens pædagogik og værdigrundlag. Foruden det indledende programmeringsarbejde, har SMAK også lavet skitseprojektet til den nye skole.

Udgivet d.

Fokus på udskolingsmiljøer i Aarhus

Faglige miljøer i udskolingen

Mange udskolingsklasser fremstår uinspirerende, hærgede og uden nogen form for faglig kodning. Derfor har man i Aarhus Kommune fokus på hvordan man kan skabe mere nærværende læringsmiljøer, der både inspirerer skolens elever og understøtter større faglighed.

I to pilotprojekter på hhv. Bavnehøj Skole og Viby Skole har SMAK, i samarbejde med skolens ledelse og udskolingslærere, arbejdet med hvordan man kan omdanne traditionelle klasselokaler til læringsmiljøer, med en større faglig kodning som understøtter specifikke læringsaktiviteter. Foruden inddragelsesprocessen og udførelsen, indeholder projekterne også rådgivning om hvordan man organisatorisk håndterer overgangen fra den traditionelle enhedsskolestruktur til fag- og aktivitetsbaserede læringsmiljøer.

Matematikværksted

Faglokalerne er et sted, hvor man kan arbejde med matematik med et mere praktisk udgangspunkt. Der er altså tale om rum, som giver mulighed for at man arbejder med matematikkens discipliner mere anvendelsesorienteret. Det kan enten være i form af mere kreativt orienterede forløb, hvor matematikken omsættes til opgaver, der kræver at man arbejder med praktisk anvendelse i form af enten af bygge eller bevæge/udføre forsøg, eller opgaveløsning i mindre grupper eller individuelt.

Dansk- og sprogfagsværksted

I dansk og sprogfagsværkstederne varierer undervisningen meget, lige fra individuel fordybelse til produktions- og bevægelsesorienteret arbejde. Derfor er rummene meget alsidigt indrettet, men mulighed for at give plads til disse mange arbejdsmetoder.

Fordybelse

I fordybelseszonen kan eleverne fordybe sig i problemløsning eller dataindsamling vedr. en problemløsning individuelt eller sammen med andre. Fordybelseszonen tilbyder muligheder for elektronisk eller fysisk dataindsamling i form af bøger, opslagsværker og muligheder for, at man med sin computer fordyber sig og undersøger forskellige problemstillinger.

Udgivet d.

Rammer for en aktiv skole – Et inspirationskatalog for alle, der står over for at opgradere skolernes fysiske rammer

Rammer for en aktiv skole – Et inspirationskatalog for alle, der står over for at opgradere skolernes fysiske rammer

“SKOLEN 24/7 – rammer for en aktiv skole”, er et inspirationskatalog for alle, der står overfor at opgradere skolernes fysiske rammer. Her vises 15 konkrete løsninger på, hvordan skolens rum kan opgraderes, så de bliver multifunktionelle og understøtter bevægelse og læring – både i og uden for skoletid. SMAK har bidraget som rådgiver til udviklingen af “Bevægelsessporet”, med aktivering af et 1,2 km langt gangareal på Søndervangskolen i Viby, som fremgår blandt de 15 inspirerende løsninger.

Hent publikation >

Publikationen er udgivet af Realdania.

Udgivet d.

SMAK holder oplæg på Søndervangskolen om det gode samarbejde, den værdifulde inddragelse og det nytænkende designgreb

Oplægget afholdes d. 16. marts kl. 14-17, i forbindelse med en faglig eftermiddag under overskriften ’En eftermiddag for alle, der ønsker at opgradere skolernes fysiske rammer’

Flere og flere skoler river hegnene ned og inviterer lokalområdet og foreningsliv indenfor efter skoletid. Men hvordan kan man opgradere skolens fysiske rammer, så de tilgodeser både skolebørn og lokalbefolkning? Og hvilken proces ligger der bag omdannelsen?

16. marts kl. 14-17 inviteres skoleledere, kommuner og initiativrige foreninger til en faglig eftermiddag på Søndervangskolen syd for Aarhus. Sammen sætter Realdania og Lokale og Anlægsfonden fokus på, hvordan det gode samarbejde, den værdifulde inddragelse og det nytænkende designgreb kan skabe de bedste rammer for en skole, der lever 24/7.

Hent program

Udgivet d.

Pædagogisk og teknisk modernisering af Åby Skole

SMAK er, som underrådgiver for D|K2, hyret som rådgiver i forbindelse med den pædagogiske programmering af ca. 1900 m2 nybyggeri. Opgaven indeholder udarbejdelse af helhedsplan og byggeprogram, samt planlægning og facilitering af brugerinddragelsesprocesser i samarbejde med Aarhus Kommune, Børn & Unge, og D|K2.

Tilbygningen forventes at indeholde en 3-sporet udskolingsafdeling, foruden undervisningsfaciliteter til naturvidenskab samt håndværk og design.

Opgaven udbydes i totalentreprise, i en omvendt licitation og omfatter projektering og opførelse af en ny tilbygning til Åby Skole. Totalentrepriseudbuddet vil blive udbudt på baggrund af et byggeprogram med tilhørende udbudstekniske dokumenter og vil indeholde en indbygget arkitektkonkurrence.