Udgivet d.

Fokus på udskolingsmiljøer i Aarhus

Faglige miljøer i udskolingen

Mange udskolingsklasser fremstår uinspirerende, hærgede og uden nogen form for faglig kodning. Derfor har man i Aarhus Kommune fokus på hvordan man kan skabe mere nærværende læringsmiljøer, der både inspirerer skolens elever og understøtter større faglighed.

I to pilotprojekter på hhv. Bavnehøj Skole og Viby Skole har SMAK, i samarbejde med skolens ledelse og udskolingslærere, arbejdet med hvordan man kan omdanne traditionelle klasselokaler til læringsmiljøer, med en større faglig kodning som understøtter specifikke læringsaktiviteter. Foruden inddragelsesprocessen og udførelsen, indeholder projekterne også rådgivning om hvordan man organisatorisk håndterer overgangen fra den traditionelle enhedsskolestruktur til fag- og aktivitetsbaserede læringsmiljøer.

Matematikværksted

Faglokalerne er et sted, hvor man kan arbejde med matematik med et mere praktisk udgangspunkt. Der er altså tale om rum, som giver mulighed for at man arbejder med matematikkens discipliner mere anvendelsesorienteret. Det kan enten være i form af mere kreativt orienterede forløb, hvor matematikken omsættes til opgaver, der kræver at man arbejder med praktisk anvendelse i form af enten af bygge eller bevæge/udføre forsøg, eller opgaveløsning i mindre grupper eller individuelt.

Dansk- og sprogfagsværksted

I dansk og sprogfagsværkstederne varierer undervisningen meget, lige fra individuel fordybelse til produktions- og bevægelsesorienteret arbejde. Derfor er rummene meget alsidigt indrettet, men mulighed for at give plads til disse mange arbejdsmetoder.

Fordybelse

I fordybelseszonen kan eleverne fordybe sig i problemløsning eller dataindsamling vedr. en problemløsning individuelt eller sammen med andre. Fordybelseszonen tilbyder muligheder for elektronisk eller fysisk dataindsamling i form af bøger, opslagsværker og muligheder for, at man med sin computer fordyber sig og undersøger forskellige problemstillinger.