Udgivet d.

Pædagogisk modernisering af Langholt Skole i støbeskeen

Pædagogisk modernisering af Langholt Skole

Med den pædagogiske modernisering af Langholt Skole har vi haft stor fokus på at styrke fællesskabet gennem en bedre udnyttelse af skolens arealer.

Læringsmiljøerne etableres omkring nogle faste inventarkerner, som kan inddrages både til skole og DUS aktiviteter. I klasselokalerne danner kernerne små grupperum, fordybelsesnicher og opbevaringsplads, mens de på gangarealerne giver plads til individuel fordybelse og gruppearbejde i mindre nicher.

Vinduer og glasdøre omkring kernerne opbryder de tidligere barrierer mellem lokaler og gang og der dannes en fællesflade for både DUS og skole.

Det nuværende musiklokale opgraderes til også at være et fællesrum med bedre adgangsforhold således at skolen får et samlingssted til andre aktiviteter end musik.

Der skabes større læringsarealer ved at trække garderober væk fra gange til decentrale rum ved samtidig at udnytte skolens velfungerende værkstedsområde til både håndværk og design, billedkunst og natur/teknologi.

Til projektet på Langholt Skole er der afsat 3,3 mio.kr.

SMAK architects er totalrådgiver mens Kærsgaard & Andersen Arkitekter og Ingeniører varetager ingeniørrådgivningen.