Udgivet d.

Rammeaftale for skolebyggeri i Herlev Kommune

I samarbejde med LINK arkitektur og OBH-gruppen vandt vi i 2017 en fireårig rammeaftale for skolebyggeri i Herlev Kommune. Rammeaftalen omfatter modernisering af kommunens skoler, så lokalerne bliver fremtidssikret ift. kommunens visioner for undervisning og pædagogik.

I takt med, at det omgivende samfund, eleverne og kravene til eleverne udvikler sig, er skolernes fysiske miljø også nødt til at følge med. I samarbejde med LINK arkitektur skal vi på analyse- og udførselsniveau modernisere skolernes fysiske rammer. Heri bliver vores opgave at lave en kapacitetstilpasning ift. elevtalsprognoserne, samt en pædagogisk modernisering af skolerne.

Den pædagogiske modernisering indebærer en overordnet organisering og optimering af skolernes læringsmiljøer – herunder klasse- og faglokaler – hvor vi undersøger, om arealerne kan benyttes bedre og mere fornuftigt ift. at understøtte de faglige mål og indholdet i undervisningen.
Læringspræferencerne er forskellige fra elev til elev, og det er derfor vigtigt at skabe varierede læringsmiljøer.

Herlev Byskole Afdeling Elverhøj og Lindehøjskolen er de første to projekter, som igangsættes.

Om samarbejdet:
Fremtidssikrede, varierende og gode læringsrum opstår i krydsfeltet mellem vores 10 års ekspertise inden for læringsarkitektur og LINK arkitekturs store kapacitet og projektstyringskompetencer.

Hvor SMAK står for de indledende processer – herunder kapacitetsanalyse og den pædagogiske modernisering – står LINK arkitektur for selve projekteringen og udførelsen.
OBH-gruppen er rådgivende ingeniører på rammeaftalen.