Udgivet d.

SMAK skal udvikle Skolekapacitetsplan for Skanderborg Kommune

Vi har vundet tilbudskonkurrencen om at udvikle Skolekapacitetsplanen i Skanderborg Kommune – og vi er allerede i fuld gang med analyserne.

Fremtidens undervisning kræver differentierede læringsmiljøer, og mange af kommunes skolemiljøer har ikke udviklet sig de sidste mange år. Skanderborgs byråd ønsker derfor i løbet af 2018 at få kortlagt, hvordan kommunens skoler bygningsmæssigt kan tilpasses til nye undervisningsformer for eleverne.

Vi er nu i fuld gang med at analysere Skanderborgs 18 skoler og 4 specialskoler for efterfølgende at kortlægge skolernes behov for modernisering.

På baggrund af Skanderborg Kommunes visioner for skolerne og vores analyser udformes en Helheds- og udviklingsplan for skolerne – og et dertilhørende økonomisk overslag på moderniseringen, så byrådet får de bedst mulige betingelser for at investere.
Med udgangspunkt i vores store viden om læringsrum og faglokaler kommer planen med forslag til en fremtidig placering og optimering af lokalerne, der sikrer mulighed for fleksibilitet og sammenhæng på tværs af faglokalerne og skolernes øvrige funktioner. Planen indeholder desuden organiseringsforslag, der understøtter kravene om kapacitet, personalefaciliteter og handicaptilgængelighed.

Helhedsplanen præsenteres i ultimo juni og vi glæder os til at fortælle jer om resultaterne.

I analysen fokuseres der blandt andet på:

  • Kapaciteten – Kan skolens lokaler matche elevtalsprognoserne? Og er lokalerne fremtidssikret ift. Kommunens visioner for undervisning og pædagogik?
  • Kvaliteten af læringsmiljøet – Har skolerne mulighed for at udfolde og differentiere undervisningen i varierede læringsmiljøer som gruppe- og fællesrum?
  • Faglokalernes standard og funktionalitet – Understøtter lokalerne de faglige mål, samt skolens didaktiske og pædagogiske tilgange? Og kan lokalerne let omstilles til andre funktioner og udnyttes på tværs af skole- og fritid?
  • Handicaptilgængelighed – Er der behov for tiltag, der ikke kun sikrer de gældende lovkrav, men også skaber lige deltagelsesmuligheder for handicappede børn og voksne?