Udvidelse af Falkonergårdens Gymnasium

Med forslaget til udvidelsen af Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg skabes et bedre arbejds- og studiemiljø for ALLE på skolen. Med etableringen af en ny idrætshal, en ny administration samt 6 nyindrettede klasselokaler i forlængelse af et nyt læringscenter, skabes en rumlig differentieret skole – klar til at imødekomme fremtidens behov og udfordringer.

Fakta

Beliggenhed

Frederiksberg, Danmark

Areal

1930 m2 nybyggeri og 1550 m2 ombygning

Type

3. Præmie i åben projektkonkurrence

Udvidelse af Falkonergårdens Gymnasium

Ved at omorganisere skolen og flytte administrationen fra de eksisterende bygninger mod nord, skabes der mulighed for at etablere 6 nye klasselokaler i direkte tilknytning til et nyt læringscenter, placeret i skolens tidligere samlingssal.

“Bygningen skyder sig ind og optager delvist gårdrummet. Herved bevares og defineres det grønne areal mellem gymnastiksalene, og der skabes et varieret og velfungerende rumforløb i gårdrummet. Placeringen mod syd og dermed fjernelsen af boligen forekommer som en logisk og ligetil måde at løse opgaven på. Gymnastiksalene bevares i deres nuværende form, og ved blot at fjerne en relativt lille bygning og erstatte det med en langt større bygningsmasse lettes byggeprocessen ligeledes. Idrætshallens ligefremme og centrale placering gør sporten til et attraktivt og naturligt samlingspunkt for skolen.”

Citat fra Dommerbetænkningen

“Med idrætsrummet centralt placeret i skolegården, og i direkte tilknytning til den nye administration, styrkes skolens position som Team Danmark Gymnasium. Gennem en enkelt åbning i facaden inviteres brugeren ind i den nye idrætshal, som også fungerer som samlingssal for hele skolen. Adgangen til hallen sker via en forsænkning i gårdrummet og hallen opleves således som en forlængelse af den offentlige flade.

Administrationen er placeret over hallen og indeholder bl.a. 72 nye lærerarbejdspladser samt et pædagogisk værksted. Strækmetallet på facaden gør det muligt at se ud, imens bygningen udefra fremstår som en hvid, “svævende” kube i stærk kontrast til de eksisterende bygningers teglfacader.

Ved at omorganisere skolen og flytte administrationen fra de eksisterende bygninger mod nord, skabes der mulighed for at etablere 6 nye klasselokaler i direkte tilknytning til et nyt læringscenter, placeret i skolens tidligere samlingssal.”