Håndværk og Design, Aalborg Kommune

Med organiseringen af de nye faglokaler til håndværk og design som en del af skolens fællesarealer, skabes der nye anvendelsesmuligheder af værkstedsrummene for hele skolen

Nye faglokaler, Håndværk & Design, Aalborg Kommune

En grundlæggende udfordring med det nye fag ”Håndværk og Design” er, at der endnu ikke er et bredt erfaringsgrundlag for hverken faget eller lokalet at trække på. Derfor har Aak Bygninger, i samarbejde med rådgivere fra SMAK architects, sammensat et forløb som skal sikre, at de rigtige prioriteringer og valg træffes i forbindelse med udarbejdelsen af de nye fysiske rammer til Håndværk og Design i Aalborg Kommune.

Forud for skitseringen af de, i alt 13 skoler, har vi på baggrund af studieture og en række workshops udarbejdet en designmanual som rettesnor for den videre skitsering med skolerne.

Med en fremtidig højere grad af lokalesambrug mellem SFO og skole, samt med kravet om en varieret skoledag er det oplagt at tænke Håndværk og Design ind i flere sammenhænge end de obligatoriske skematimer.

Allerede i den afklarende fase med planlægningen af faget og de fysiske rammer har vi taget højde for hvorledes de nye rammer kan være med til at bidrage positivt til skolen som helhed. Ved at organisere sig hensigtsmæssigt så dele af lokalets faciliteter kan indgå som fællesareal for skolerne, tilføres mest mulig værdi til skolerne.

Fakta

Beliggenhed

13 skoler i Aalborg Kommune

År

2015-2016

Anlægssum

36 mio kr.

Areal

Ca. 4.000 m2

Samarbejdspartnere

Friis og Moltke (ark.)
Moe (ing.)

Type

Brugerinddragelse, Modernisering, Design af specialinventar, arkitektfaglig projektering