Læringscenter, Søndervangskolen

Det nye læringscenter på Søndervangskolen giver elever og lærere på skolen helt nye muligheder for at fordybe sig med en opgave.

Fakta

Anlægssum

350.000 kr.

Antal m2

367 m2

Bygherre

Søndervangskolen

Formidling og fordybelse

Læringscenteret er organiseret af 3 reolenheder som alle skaber rum i og omkring sig. De specialdesignede reoler er tematisede og indeholder bl.a. et læsetårn, et projektområde og arbejdspladser til bibliotekarerne. Et bogbjerg, opbygget af scenekasser, gør bl.a. letlæsningsbøgerne mere tilgængelige og inviterer samtidig til ophold. En projektor foran bogbjerget gør det muligt at bruge området til korte introduktioner, inden undervisningen kan fortsætte med eksempelvis gruppearbejde. Foruden bogbjerget og reolenhederne indeholder læringscenteret også af et projekt- og udstillingsområde samt et loungemiljø.

Det er muligt for 2 klasser at bruge læringscenteret samtidigt.

Gruppearbejde og individuel fordybelse

til højre for indgangen og fungerer som et område til gruppearbejde eller individuel fordybelse. To diner-båse, en blød niche og et arbejdsbord udgør de forskellige arbejdspladser dette rummøbel indeholder.

Læsetårnet

Centralt i det nye læringscenter er der placeret et læsetårn, der bryder læringscentrets centrale gangareal. Via en trappe er det muligt at kravle op i læsetårnet og fordybe sig i en opgave.

Multimediecentret

I det tidligere møderum, der er i det ene hjørne af biblioteket, etableres der et nyt multimediecenter med green screen, computere til medieredigering, og mulighed for en 3D print.

Administration

Det tredje rummøbel er en administrationsø, hvorfra bibliotekets personale og den lokale borgerservice har deres arbejdsplads. Bag administrationsøen er der adgang til et mødelokale, som både kan benyttes af elever og personale.

Uformelle arbejdsmiljøer

Bag tårnet er der to områder, som angiver nogle mere uformelle arbejdsmiljøer, end området på den anden siden af gangen. En sofaopstilling giver mulighed for at arbejde eller socialisere i en afslappet atmosfære. Det andet element i området er et stort bogbjerg, hvor man kan klatre rundt og bladre i letlæsningsbøger. Bogbjerget er opbygget af scenekasser, hvoraf en del af dem fungere som bladrekasser. Bogbjerget kan også bruges til formidlingssituationer, hvor en eller flere klasser kan samles foran en præsentationsskærm og bruge bogbjerget som auditotium.

Nicher giver mulighed for at fordybe sig i et projekt uden at blive forstyrret af udefrakommende og øvrige aktiviteter i lokalet.
læsetårnet giver mulighed for at trække sig tilbage og fordybe sig med en bog. Samtidig er det muligt at overskue hele læringscenteret fra læsetårnet.

NERD har ført projektet sikkert i mål – bl.a. gennem indragelse af personale og slutbrugere og vi har været utroligt glade for samarbejdet

Martin Berhard, skoleleder

Design parametre

formidling-ikon

Formidling

Den traditionelle formidlingsundervisning er en blandt flere af de aktiviteter der er dækket ind under denne overskrift. Formidling er dog langt mere end blot dialogen mellem eksempelvis lærer og elever. Det kan også være udstilling af produkter, formidling til elever imellem, større foredrag hvor lokalområdet også er inviteret, eller et teaterstykke for elevernes forældre. Dog handler det primært om formidlingen mellem lærer og elever. Fra andre projekter er der gode erfaringer med at etablere særlige formidlingszoner, hvor eleverne er tættere på læreren, og at den auditive og visuelle kommunikation understøttes.

samtale-ikon

Diskussion og samtale

I undervisningsregi er der forholdsvis mange aktiviteter, der kan defineres under denne overskrift. Det kan være alt lige fra private og intime samtaler, gruppearbejde, samlinger i klassen, til større samlinger for flere klasser eller hele skolen. Fælles for dem er at to eller flere kommunikerer og interagerer med hinanden.

Det der kendetegner rum for samtale og diskussion, er at de i modsætning til formidlingsrum, ikke er opbygget hierarkisk. I modsætning til formidlingsrummene, hvor man ofte sidder på rækker, sidder eller står man i diskussions- og samtalerummet med front mod hinanden, så der åbnes op for kommunikationen mellem deltagerne.

fordybelses-ikon

Individuel fordybelse

Denne aktivitetsform er en af de centrale læringsaktiviteter i de fleste uddannelsesinstitutioner. Evnen til at kunne fordybe sig i svært fagligt stof er central for at kunne lære nyt. Individuelle fordybelsesaktiviteter er dog andet end at sætte sig på en stol foran et bord. Nogle koncentrerer sig bedst, hvis deres krop er i bevægelse. Ikke nødvendigvis voldsom fysisk udfoldelse, men eksempelvis at vippe på stolen, eller bevæge benene.

Rummene til den individuelle fordybelse, er et af de aktivitetsområder hvor der formodentlig ikke er den store skalamæssige differentiering i størrelserne af rummene. Det hænger sammen med at rummene ikke ska understøtte forskellige størrelser af grupper, men som overskriften angiver, kun er til enkeltpersoner. Dog er der stor forskel på i hvilke rum/miljøer man fordyber sig bedst. Nogen bliver meget let afledt af visuelt og auditivt støj, hvilket betyder at de har det bedst med at være afskærmede, mens andre har det fint med at sidde i et større rum og kunne følge med i hvad der sker omkring dem.

PROJEKT- OG FORDYBELSESFLADER skabes i og omkring de store rummøbler, og skaber et varieret læringsmiljø med mange forskellige rum til forskellige aktiviteter
BØGER fungerer godt som et atmosfæreskabende element. De mange synlige bøger er med til at sætte scenen og skabe rum til fordybelse. Desuden har bogreoler med bøger nogle gode akustiske egenskaber.
FARVE-OG MATERIALEVALG er sammensat for at give læringscenteret en stærk identitet og en lang holdbarhed.
I MULTIMEDIERUMMET kan man bl.a. optage film på green-screen og efterfølgende redigere dem på nogle store Imac computere.

Gem