Modernisering af Miljø & Teknik, Randers Kommune

Igennem digitale spørgeundersøgelser, kvalitative interviews, brugerinddragelsesworkshops og registreringer, gennemførte NERD architects et rådgivningsforløb, det resulterede i at medarbejderne tog ejerskab på processen og bidrog til at implementere en organisationsstruktur, uden at skulle bruge ressourcer på nedsat produktivitet i en lang omstillingsproces.

Fakta

Beliggenhed

Laksetorvet, Randers Kommune

Bygherre

Randers Kommune

År

2015

Anlægssum

Ca. 2 mio kr.

Type

Bygherrerådgivning, Space Management

Modernisering af Miljø & Teknik, Randers Kommune

I 2015 stod Randers Kommunes Miljø og Teknikforvaltning over for en større organisationsændring. Forvaltningen indså tidligt i processen, at deres eksisterende fysiske rammer ikke kunne understøtte, den nye struktur – blandt andet fordi flere medarbejdere skulle indarbejdes i de i forvejen overfyldte kontormiljøer. Til trods for at forvaltningen selv kunne projektere og udføre projektet, engagerede de NERD architects til at forestå den indledende spacemanagement-analyse og behovsafdækning, som afslutningsvis blev opsummeret i et dispositionsforslag.

Forvaltningens medarbejdere oplevede et stressende arbejdsmiljø, hvor det var svært at finde ro til at fordybe sig. Samtidig oplevede medarbejderne en stigende kompleksitet i de opgaver der skal løses, hvorfor et større tværfagligt samarbejde er påkrævet.

For at løse opgaven, viste det sig at traditionelle spacemanagement-analyser ikke var tilstrækkelige, men at der også skulle gennemføres et workshopforløb med personalet, for at få implementeret den nye organisationsstruktur.

Igennem digitale spørgeundersøgelser, kvalitative interviews, brugerinddragelsesworkshops og registreringer, gennemførte NERD architects et rådgivningsforløb, det resulterede i at medarbejderne tog ejerskab på processen og bidrog til at implementere en organisationsstruktur, uden at skulle bruge ressourcer på nedsat produktivitet i en lang omstillingsproces.

I forhold til de bygningsfysiske rammer, betød det at man bevægede sig fra en konservativ og traditionel cellekontorstruktur til et mere dynamisk og funktionsorienteret arbejdsmiljø, der ikke kun understøtter forvaltningens nye organisationsstruktur, men i langt højere grad også understøtter medarbejdernes individuelle arbejdspræferencer.

Diagrammet viser hvor mange strenge hver enkelt sektion har. Altså hvor mange ønsker har sektionerne både indadgående og udadgående. Diagrammet afslører tydeligvis en netværksbaseret forvaltning, hvor sektionerne samarbejder meget på tværs af ansvarsområder.
Diagrammerne er udtræk af den procentvise inddeling af arbejdsaktiviteter, der er registreret hos sektionerne