Personalefaciliteter, Aarhus Kommune

Med udgangspunkt i at mennesker er forskellige og har forskellige lærings- og arbejdspræferencer, arbejder vi med at etablere forberedelsesfaciliteter, der er differentierede og dermed understøtter mange forskellige typer af arbejds- og forberedelsessituationer.

Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune

År

2014

Type

Indretning og modernisering

Moderne forberedelsesfaciliteter

Den nye reform og arbejdstidsaftale, introducerer en ny og noget anderledes arbejdskultur, end den man har været vant til tidligere. På mange skoler skal den nye arbejdskultur manifestere sig i de fysiske rammer, der dannede udgangspunkt for den tidligere arbejdskultur, hvor undervisning foregik på skolen og forberedelse i hjemmet. Det kan skabe problemer i forhold til at finde nok arbejdspladser til personalet, men ikke mindst fordi det bliver en mere langsommelig proces at omstille sig til den nye arbejdskultur i rammer som afspejler en tidligere kultur. Vores erfaringer er, at en modernisering og opdatering af forberedelsesfaciliteterne vil betyde at den nye reform hurtigere vil blive implementeret. Fra andre projekter ved vi at de fysiske rammer er kulturbærende, og derfor er de et betydningsfuldt parameter at arbejde med når man vil introducere en ny kultur.

Se vores inspirationskatalog

Formelle arbejdspladser

Når man spørger en lærer, pædagog eller skoleleder hvordan de definerer en arbejdsplads, vil de fleste svare; et hæve/sænke bord med tilhørende kontorstol. I debatten omkring etablering af personaleforberedelsesmiljøer, har der derfor også primært været fokus på etablering af skrivebordspladser og ikke mindst hvor mange der er plads og/eller råd til.

Når man indretter rum til formelle skrivebordsarbejdspladser, handler det ikke altid om hvor mange man kan få plads til, men i højere grad om hvordan man etablerer velfungerende arbejdspladser. Arbejdspladsernes organisering skal afspejle personalets behov i forhold til eksempelvis ro, opbevaring og lys, og samtidig give mulighed for samarbejde og dialog. Lever arbejdspladserne ikke op til personalets behov, bliver arbejdspladserne ikke brugt. Vi har igennem mange projekter opbygget stor erfaring med hvordan man etablerer velfungerende skrivebordsarbejdspladser, der skaber gode rammer om en koncentreret og effektiv forberedelsessituation.

På alle vores projekter evaluerer vi altid på hvordan personalefaciliteterne bliver brugt. Her viser det sig ofte, at det reelle behov for formelle skrivebordsarbejdspladser er væsentligt lavere end forventet.

Uformelle arbejdspladser

Vi oplever at mange pædagoger og lærere foretrækker at forberede sig i rammer med en mere uformel karakter, i forhold til de traditionelle og meget formelle skriveborde. Hvis man tænker tilbage på hvordan mange lærere forberedte sig før reformen, er der indlysende årsager til, at de uformelle arbejdsmiljøer er så populære. I lærernes eget hjem er rummene, modsat arbejdspladsen, indrettede til at være personlige, hyggelige og intime. Man har selv indrettet sin arbejdsplads, uanset om den var ved spisebordet, i sofaen, i sengen eller på et arbejdsværelse. Fælles for dem var at de var præget af hjemlighed og at man følte sig godt tilpas.

Med de uformelle arbejdspladser forsøger vi, i skolens rammer, at genskabe nogle af de hjemlige, hyggelige og intime arbejdspladser, der for få måneder siden dannede ramme om lærernes forberedelsessituationer. De uformelle arbejdspladser kan eksempelvis være en blød lænestol eller sofa, hvor man kan læse eller sidde med sin bærbare computer på skødet. I mødesituationer kan det også være en gruppe af loungestole, der giver en mere afslappet mødeform. De uformelle arbejdsmiljøer er meget populære, specielt blandt de lærere, der læser meget i deres forberedelse.

Rum for samarbejde

Rum til møder og samarbejde har vist sig at være en af de vigtigste forberedelsesfaciliteter. Det skyldes blandt andet at øgede samarbejde mellem pædagoger og lærere, kræver at der er adgang til flere rum som understøtter faglig dialog og mødeaktivitet. Møder og faglig dialog kan, såvel som individuel forberedelse, have mange forskellige former. Derfor er et traditionelt møderum med et konferencebord, ikke nok til altid at understøtte de mange dialog- og mødesituationer, som foregår på mange skoler. Der er behov for rum der fordrer kreativitet, rum til alvorlige netværksmøder, rum til intime og følsomme snakke, osv. Der kan selvfølgelig ikke etableres rum til alle typer samarbejds- og mødesituationer, men en bred repræsentation af forskellige miljøer, giver mulighed for at man kan vælge et rum der passer bedst til en given mødesituation.  Rum for samarbejde og møder behøver ikke kun at være rum hvor man kan lukke en dør. Det kan også være nicher og rummøbler hvor akustikken er dæmpet og bidrager til at etablere et mere privat miljø. Ofte bruger vi eksempelvis højryggede sofaer til at skabe uformelle møderum.

Det sociale rum

Med en længere arbejdsdag, er rum til sociale aktiviteter og pauser blevet endnu vigtigere.  På mange skoler oplever man en meget hektisk hverdag, så derfor er der brug for at man i kortere eller længere pauser kan puste ud og slappe af – enten alene eller i selskab med sine kollegaer. På mange skoler har personalerummet varetaget disse funktioner, men efter reformen er mange  personalerum blevet ændret til at skulle varetage flere funktioner, og områderne til de sociale aktiviteter bliver nedprioriteter. Fællesskab og gode kollegiale relationer er altid blevet vægtet højt på mange skoler. Hvis man fortsat ønsker et godt fællesskab, er det vigtigt at man understøtter det med områder og rum, som fremmer denne kultur.

Rum for opbevaring

Opbevaringssituationen, er en af de problematikker, som er genstand for nogle af de største diskussioner i forbindelse med etableringen af personaleforberedelsesfaciliteter. “Der skal være plads nok til alle mine ting?” og “Det skal ikke være for langt fra min arbejdsplads” er nogle af de udsagn vi altid bliver mødt med, når vi går i gang med et nyt projekt. Da opbevaringssituationen er et emne der flyder meget, har vi derfor nøje analyseret behovet for opbevaring i forskellige forberedelsessituationer. På baggrund af analyserne har vi efterfølgende udviklet et koncept, som med succes er blevet afprøvet på flere skoler. Konceptet er bygget op omkring forskellige frekvenser i opbevaringsbehovet, og definerer hvordan opbevaringen differentieres, så alle behov imødekommes. Udover at tage hensyn til materialernes tilgængelighed, tager konceptet også hensyn til at minimere cirkulationen og støjen i de arbejdsmiljøer, hvor der er behov for ro.

Ofte arbejder vi med opbevaringsmøblerne som rumskabende elementer i forberedelsesmiljøerne. Det er med til at nedskalere rummene og give et mere intimt og rolig arbejdsmiljø.

Specialinventar

For at skabe de rette arbejdsmiljøer, er det ikke altid nok at arbejde med katalogvarer og fritstående møbler. Ofte er der behov for at implementere nogle møbler, som kan opfylde et mere specifikt behov og eksempelvis etablere rumligheder der understøtter forskellige arbejdspræferencer. Specielt når der er behov for at dobbeltprogrammere rum, kan der være behov for at kombinere forskellige funktioner i et samlet møbel. I mange projekter har vi arbejdet med specialinventar, som på forskellig vis giver rummet nye anvendelsesmuligheder. På Søndervangskolen i Aarhus har vi, centralt i personalerummet, designet et loungemøbel, som både løser opbevaringsproblematikken og samtidig skaber et centralt mødested for skolens personale. Projektet blev sammen med fire andre projekter nomineret til årets skolebyggeri i 2014. PlusINDRETNING har eget snedkeri, hvilket gør det muligt at levere specialinventar og katalogvarer i en samlet løsning til en konkurrencedygtig pris.