Udgivet d.

En tværfaglig tilgang danner baggrund for udvidelsen af Lisbjergskolen

Differentierede læringsrum motiverer eleverne. NERD og LINK arkitektur kombinerer derfor den nyeste viden om differentierede læringsmiljøer med erfaringer fra både Danmark, Norge og Sverige for at at skabe de bedste læringsmuligheder for eleverne på Lisbjergskolen.

Mange børn opholder sig op mod halvdelen af døgnet i skolen og fritidsordningen. Et inspirerende og differentieret undervisningsmiljø er derfor essentielt for børnenes motivation og trivsel – og ikke mindst deres indlæring og faglige udbytte. Undersøgelser har blandt andet vist, at lokaler med en høj faglig kodning i langt højere grad motiverer eleverne, fastholder deres flow og øger indlæringen. Den faglige kodning skabes med rumlig differentierede læringsmiljøer til hver deres arbejdsmetode fremfor fleksible læringsmiljøer, der vil det hele på én gang.

Udbygningen af Lisbjergskolen omfatter nye læringsområder til udskolingen samt en udvidelse af den eksisterende idrætshal med bevægelsessale til motorik, dans og musik. Derudover kommer skolen til at gå fra to til tre spor.

Med udgangspunkt i elevernes individuelle læringsstile og metodikker har vi fokus på at skabe en stor repræsentation af mange forskellige læringsmiljøer. Hvert læringsmiljø har en bestemt kodning, der gør at eleverne hurtigt selv kan aflæse lokalets arbejdsmetode og den hensigtsmæssige adfærd i relation til arbejdet. De differentierede miljøer er så at sige retningsgivende for eleverne og fungerer som den 3. pædagog.

Aarhus Kommune har store planer for Lisbjerg

Over de næste år skal området – der ligger syv kilometer nordøst for Aarhus midtby – transformeres til en tæt og levende by med plads til op mod 25.000 indbyggere. Med direkte letbaneforbindelse og ny supercykelsti til Aarhus centrum bliver der nem adgang til byens tilbud og arbejdspladser.

Udbygningen af Lisbjergskolen er et af de vigtige skridt i realiseringen af de visionære planer for den nye, bæredygtige by, der forener det bedste fra forstad og by.
Lisbjergskolen med knap 400 elever bliver bygget over to omgange, hvor den første del allerede blev taget i brug i 2008. Bygherre, elever og personale gør nu klar til anden omgang, der indebærer en udbygning på 2.000 kvm.

Om samarbejdet

Vi har sammen med vores nye strategiske samarbejdspartnere LINK arkitektur sammensat et tværfagligt skandinavisk team bestående af kompetencer fra både Danmark, Norge og Sverige. Ved at forene vores tegnestuers kompetencer – LINK arkitekturs store kapacitet og projektstyringskompetencer på den ene side og vores 10 års ekspertise inden for læringsarkitektur på den anden – kan vi skabe differentierede og fremtidssikrede læringsrum i alle skalaer.

C.C. Contractor er totalentreprenør med LINK arkitektur og NERD som arkitektfaglige rådgivere. Midtconsult er de rådgivende ingeniører for projektet.
Budgetrammen er 33 mio. kroner.